ĐỌC BẢN VẼ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ HÀN (AWS/ASME/ISO)

Hàn là một trong những lĩnh vực công nghệ có liên quan đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: Chế tạo và lắp đặt các nhà máy nhiệt điện, chân đế giàn khoan lọc hóa dầu, đóng tàu, chế tạo kết cấu thép, xây dựng công nghiệp… Để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng cao yêu cầu phải có một đội ngũ lao động kỹ thuật hàn và giám sát hàn trình độ cao, một mặt thông hiểu kiến thức về bản vẽ, ký hiệu , vật liệu, tiếng anh chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy trình công nghệ hàn. Mặt khác phải có kỹ năng hàn đạt các tiêu chuẩn đánh giá và cấp bằng quốc tế như: AWS, IIW, ABS, LR, DNV, BV…


Hàn MAG cơ bản-Cao Đẳng K14 Gv. Đàm Quang Thịnh

Mục tiêu bài học

  - Đọc được bản vẽ chi tiết mối hàn góc FCAW /CO2 vị trí 1F.

  - Trình bày được quy trình thực hiện hàn góc FCAW /CO2 vị trí 1F không vát cạnh.

  - Hàn được mối hàn góc FCAW /CO2 vị trí 1F không vát cạnh đúng theo yêu cầu kỹ thuật và thời gian.

  - Nhận biết được Các khuyết tật thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.

  - Hình thành thói quen làm việc nhóm, vệ sinh, an toàn, công nghiệp.


Giáo dục thể chất

- Tìm hiểu chung về bộ môn GDTC

- Chạy dài

- ...