Lái xe ô tô Hạng B2-K35- Gv- Nguyễn Huy Phương

Khoá học này nhằm giúp các học viên nắm bắt được kỹ năng lái xe trên đường được an toàn và hiệu quả, nhằm đạt được kết quả tốt nhất sau khoá học