KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng  cụ thể như sau:

Sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.  Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

 Thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp