KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP PT

  • Khởi sự doanh nghiệp là gì ?

Khởi sự doanh nghiệp là quá trình một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân khai thác cơ hội thương mại bằng ý tưởng sáng tạo như: Đưa sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường, cải tiến quy trình hoặc phương pháp sản xuất hiện có. Quá trình này thường được thực hiện thông qua một tổ chức mới (thành lập một công ty), nhưng cũng có thể xảy ra trong một doanh nghiệp đã thành lập và đang trải qua sự thay đổi đáng kể về sản phẩm hoặc chiến lược.

  • Tại sao tinh thần khởi nghiệp lại quan trọng đối với nền kinh tế

Tinh thần khởi nghiệp quan trọng vì một số lý do, từ thúc đẩy thay đổi xã hội đến thúc đẩy đổi mới. Doanh nhân được coi là tài sản quốc gia cần được vun đắp, tạo động lực và được trả công ở mức độ cao nhất có thể. Trên thực tế, một số quốc gia như Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới nhờ những cá nhân có tư duy đổi mới, nghiên cứu và kinh doanh có tư duy tiến bộ. Dưới đây là những lợi ích của việc khởi sự doanh nghiệp.

  • Khởi sự doanh nghiệp tạo ra việc làm

Không có doanh nhân, việc làm sẽ không tồn tại. Các doanh nhân là những người chấp nhận rủi ro khi khởi nghiệp. Thành lập một doanh nghiệp mới sẽ tạo ra việc làm mới. Đồng thời, các sản phẩm và dịch vụ mới có thể tạo ra hiệu ứng theo tầng. Chúng kích thích các doanh nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan cần hỗ trợ hoạt động kinh doanh mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Môn học: Marketing - Hệ Cao Đẳng

Nhằm mục đích cung cấp những kiến thức, nguyên lý marketing căn bản; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của sinh viên trong lĩnh vực marketing, chúng tôi biên soạn "Giáo trình Marketing", hi vọng sẽ góp phần truyền tải những kiến thức tương đối toàn diện trong lĩnh vực này không chỉ đối với sinh viên mà đối với cả những bạn đọc có nhu cầu.

( Trích dẫn: Lời nói đầu - Giáo trình Marketing - Dành cho hệ Cao đẳng.