Môn học: Marketing - Hệ Cao Đẳng

Nhằm mục đích cung cấp những kiến thức, nguyên lý marketing căn bản; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của sinh viên trong lĩnh vực marketing, chúng tôi biên soạn "Giáo trình Marketing", hi vọng sẽ góp phần truyền tải những kiến thức tương đối toàn diện trong lĩnh vực này không chỉ đối với sinh viên mà đối với cả những bạn đọc có nhu cầu.

( Trích dẫn: Lời nói đầu - Giáo trình Marketing - Dành cho hệ Cao đẳng.