Thực tập - Khóa tập huấn trực tuyến - Smart tivi

Khóa học giúp làm quen các thao tác trên phần mềm LMS và làm quen với các thông tin sử dụng Smart Tivi cũng như sử dụng ứng dụng Eshare tương tác với ti vi thông minh hiệu Donview . 

Thông số kỹ thuật: 

-Model: DS-861WMS-L03PA

-Size: 86 inches

Donview All-in-One Touch Screen