Lái xe ô tô Hạng B2 - K35

Giúp học viên lắm bắt được kỹ năng điều khiển Ô tô tham gia giao thông được an toàn.