KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN CƠ BẢN

+              Trình bày được các khái niệm cũng như các đại lượng cơ bản của ánh sáng.

+              Lựa chọn được dụng cụ, thiết bị phù hợp để thực hiện quá trình lắp đặt thi công hệ thống điện cơ bản.

+              Lựa chọn được các phương pháp đi dây kỹ thuật tối ưu trong hệ thống điện cơ bản.

+              Lựa chọn được các giải pháp kỹ thuật tối ưu trong chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

+              Thiết kế kỹ thuật sơ bộ, thi công được các mạng điện đơn giản trong hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.

+              Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+              Bố trí chỗ làm việc khoa học


KHÍ CỤ ĐIỆN - K15- Th.S Trương Thanh Inh

+              Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện.

+              Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

+              Tính chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

+              Lắp ráp được khí cụ điện trong mạch