KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐẤU NỐI VH-MĐ-ƯD TRONG CÔNG NGHIỆP 1- k34.3 - KS. Lê Ngọc Khánh

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3pha.

- Lắp đặt, đấu nối được mạch điện điều khiển khiển động cơ KĐB 3pha.

- An toàn cho người và thiết bị.