Giao tiếp kỹ thuật cơ bản(TC Đức) - GV: Nguyễn Hải Bình

Môn học này có sự phân bổ tương thích giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức cơ bản định hướng hành động về các bản vẽ kỹ thuật và áp dụng vào các bài luyện tập thực hành nghề. Người học học cách xây dựng các bản vẽ đơn giản theo tiêu chuẩn cũng như đọc các bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp của các kết cấu thép. Người học đạt được sự hiểu biết cần thiết về sự tương tác giữa lý thuyết và thực hành. Nội dung học tập từ các môn học, mô đun đã được đào tạo trước đây sẽ được áp dụng, tích hợp, nâng cao và củng cố. Độ khó và phạm vi của các nội dung phụ thuộc vào thực tế hoạt động nghề nghiệp.

Bùi xuân Hùng

Khóa học này nhằm giúp học sinh sinh viên sử dung thành thao dung cụ , các loai máy cơ khí cầm tay

Trainer/in: Xuân Hùng Bùi