Hàn hồ quang tay cơ bản

Sau khi học xong mô đun, sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng sau:

- Kiến thức về phương pháp hàn SMAW

- Hàn được các vị trí 1F, 2F, 3F

ĐỌC BẢN VẼ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ HÀN (AWS/ASME/ISO) Sao chép 1

Để đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp trong sản xuất trong lĩnh vực Hàn, Công việc liên quan đến bản vẽ kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc tế là rất cần thiết. Các bạn có thể thăng tiến trong công việc nếu nắm bắt được các kiến thức và kỹ năng trong Khóa học này.

- Bản vẽ kỹ thuật là tác phẩm của ngành vẽ kỹ thuật, ngôn ngữ phổ biến để họa viên, nhà thiết kế và kỹ sư mô tả hình dáng, kích thước, vật liệu, đặc tính kỹ thuật... các vật thể, chi tiết, các kết cấu (Hay ngắn gọn là để chế tạo ra sản phẩm đúng với thiết kế).

- Ký hiệu mối hàn rất quan trọng giúp người thợ hàn, tổ trưởng, giám sát hàn làm việc đúng tiêu chuẩn, đáp ứng được công việc theo tiêu chuẩn quốc tế AWS/ASME/ISO

- Tiêu chuẩn Quốc tế để đáp ứng được các sản phẩm chế tạo ra đạt yêu cầu các chủ đầu tư và có thể xuất khẩu sản phẩm của mình ra thế giới