Ngữ Văn 12

Trong chương trình Ngữ văn lớp 11, học sinh đã được tiếp cận với văn học hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. Chương trình lớp 12 sẽ tiếp tục tìm hiểu văn học hiện đại Việt Nam ở giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX.

Ở phần Văn học nước ngoài lớp 12, học sinh sẽ được tiếp cận với những tác giả, tác phẩm quen thuộc như Sô-lô-khốp với Số phận con người, Lỗ Tấn với Thuốc, Hê-minh-uê với Ông già và biển cả,… để có những hiểu biết, nhận định về các tác gia nổi tiếng cũng như nền văn học của các nước trên thế giới.