KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN CƠ BẢN

Sau khi học xong khóa học này, người học có khả năng:

- Vẽ được các mạch điện điều khiển đèn chiếu sáng và trình bày được nguyên lý hoạt động.

- Tư vấn khách hàng về sơ đồ hệ thống điện dân dụng cơ bản.

- Lên bản vẽ thiết kế, bố trí thiết bị, sơ đồ đi dây một số hệ thống điện dân dụng cơ bản.

- Lựa chọn màu, tiết diện dây dẫn đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Lắp đặt được mạch điện và hệ thống điện dân dụng cơ bản.

- Đảm bảo an toàn cho người và hệ thống điện.