MÔ ĐUN 4: LẮP ĐẶT ĐẤU NỐI MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG

Sau khi học viên học xong mô đun này sẽ:

-            Về kiến thức:

+     Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện

+     Đánh giá được các thiết bị và mạch điện thông qua các kỹ thuật và phương pháp đo

+     Tính toán, đo lường và đánh giá được các thông số điện và không điện

+     Xác định chính xác các vị trí nối dây trên khí cụ, thiết bị điện theo đúng sơ đồ nguyên lý.

+     Xử lý được các sự cố một cách có hệ thống và lập tài liệu theo dõi

-            Về kỹ năng:

+     Sử dụng thành thạo phần mềm CADe-SIMU để thiết kế , mô phỏng mạch điện

+     Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề

+     Lắp đặt các khí cụ, thiết bị điện đúng quy trình kỹ thuật

+     Sữa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện và hệ thống điện

-            Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

+        Đảm bo an toàn cho người và thiết b trong quá trình làm vic

+        Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp

+        Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

+        Chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng thiết bị điện

Anh văn chuyên ngành Cơ điện tử - CĐT K14- Vương Thị Quang

Khóa học này giúp cho sinh viên có thể nghe, nói, đọc, viết các thuật ngữ chuyên ngành cơ điện tử bằng tiếng Anh.

Mạng truyền thông công nghiệp

- Nhận biết các linh kiện điện tử

- Tính được các dạng mạch điện trở

- Lắp ráp và vận hành được các mạch điện tử

- Hiểu các biện pháp an toàn với hệ thống điện áp thấp (dưới 400 volt)