Anh văn giao tiếp 2 - Kế toán, quản trị, Logistics K15

Anh văn giao tiếp 2 là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo thuộc  hệ Cao đẳng. Môn học này có thời lượng là 120h. Người học sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng về Tiếng Anh ở trình độ trung cấp, tương đương A2 trong khung Năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của Việt Nam.