E-learning Nâng Cao

Khóa học này được xây dựng tiếp theo khoá tập huấn E-learning cơ bản. Khoá học gồm nhiều video giới thiệu các thiết lập và tính năng của hầu hết các công cụ mà giáo viên có thể tiếp cận trong hệ thống e-learning của nhà trường.  Nếu có câu hỏi, các bạn có thể post trong Q&A Forum.

KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng  cụ thể như sau:

Sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.  Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

 Thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp