Tiếng Anh chuyên ngành Tin học văn phòng

Môn học Anh văn chuyên ngành tin học văn phòng được thiết kế dành riêng cho sinh viên học nghề tin học, sửa chữa lắp ráp máy tính. Trong khóa học này, các bạn sẽ được làm quen với các thuật ngữ cơ bản trong ngành công nghệ thông tin, sử dụng được một số cấu trúc cơ bản để diễn đạt khi giao tiếp, nâng cao khả năng đọc hiểu văn bản chuyên ngành. Môn học này có thời lượng là 90 giờ, trong đó bao gồm 1 bài kiểm tra thường xuyên, 2 bài kiểm tra định kỳ và 1 bài thi.